FÓRUM BEJELENTKEZÉS
Felhasználó
Jelszó
 
ESEMÉNYNAPTÁR
2024.05
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  


TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041 azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dögén” című pályázat                                                                       


Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dögén


A kedvezményezett neve: Döge Község Önkormányzata, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dögén

A szerződött támogatás összege: 59.998.224,- Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tényleges befejezése: 2020. szeptember 30.

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041A projekt tartalmának bemutatása


A projekt keretében Döge Község Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatalával konzorciumban pályázott vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.

A konzorcium vezetője Döge Község Önkormányzata volt.


Döge Község Önkormányzatának célja egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése volt egy új egészségház épületének megépítésével, amely háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői ellátás egy épületbe integrált biztosítására szolgál. 


A projekt keretében beszereztük azon eszközöket is, amelyek biztosítják a betegek új épületben történő magas színvonalú ellátását – figyelemmel a projekt felhívásban támasztott szakmai elvárásokra és elvekre.


Konzorciumi partnerünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala a projektmenedzsment feladatok ellátásával segítette a projekt szakszerű végrehajtását.


A kiinduló állapot bemutatása


Döge Községben 1 db háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői körzetet működött a projekt megkezdésekor, és működik jelenleg is. 

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátást 1 fő vegyes praxisban dolgozó háziorvos látja el. Továbbá 1 fő ápoló asszisztens teljes munkaidőben kerül foglalkoztatásra és 1 fő technikai személyzet részmunkaidőben. A védőnői szolgáltatást 1 fő védőnő látja el teljes munkaidőben.


A projekt megkezdésekor egészségügyi alapellátás céljára szolgáló, 1983-ban épített épület elavult már volt, nem felelt meg a szakmai követelményeknek és lakossági elvárásoknak. 


A régi épület fala a szigetelés hiányából adódóan vizesedett, salétromosodott, vakolata átnedvesedett, a tető elavult szerkezetéből adódóan beázott, a vízelvezető csatornák elrozsdásodtak, és már esztétikailag sem nyújtott olyan képet, amely illeszkedett volna a település központjához, mint egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény. 

 

Az épületen lévő kapcsolt gerébtokos ablakok a téli hónapokban nagyon sok hőt engedtek ki, ennek következtében az ilyenkor átlagos szobahőmérsékletet szinte képtelenség volt elérni a belső térben. 


A régi épület korábbi műszaki állapotában történő fenntartása az önkormányzatnak súlyos plusz költségekkel járt. 


További gondot jelentett, hogy használata és a szolgáltatások igénybevétele – a mozgásukban korlátozottak, a kismamák, idős emberek, illetve bármilyen testi fogyatékkal élő számára – akadályokba ütközött. Nem rendelkezett mozgáskorlátozott parkolóval és mozgáskorlátozott számára fenntartott mosdó helyiséggel, az ajtók szélessége sem volt megfelelő a kerekesszékkel közlekedők számára. A padló burkolata az akadálymentesítés és a mindennapi közlekedés szempontjait is figyelembe véve elmaradt az elvárt minőségtől. 


Az egészségügyi szolgáltatások eszközkészlete – az egészségügyi ellátást biztosító partnerek véleménye szerint – hiányos volt, új eszközök beszerzésével indokolt volt javítani az ellátás színvonalát.


               A település régi, fejlesztés előtti egészségházának elavult épülete
A projekt céljának bemutatása


A régi épület súlyos hiányosságaira és egészségügyi alapellátás nyújtására való alkalmatlanságára tekintettel projektünk elsődleges célja az volt, hogy a Döge 860 hrsz-ú, 4495 Döge, Osváth tér 9. szám alatt található, üresen álló, beépíthető településközponti ingatlanon egy új, házi orvosi, házi gyermekorvosi, védőnői ellátásnak otthont adó épületet létesítsünk.

 

Célunk volt beszerezni azon eszközöket, amelyek biztosítják a betegek új épületben történő magas színvonalú ellátását – figyelemmel a projekt felhívásban támasztott szakmai elvárásokra és elvekre.


A település új egészségügyi háza


Az új egészségház építési engedélyét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai járási Hivatala 2016. április 01-án kelt SZ-06/64/00092-20/2016. ügyiratszámú határozatával adta ki.  


A létesítésre kerülő épület belső hasznos alapterület 154 m2, amelyhez egy 18 m2-es terasz és rámpa kapcsolódik.  


Az épület gyalogosan és személygépjárművel egyaránt megközelíthető a telek déli oldalán található közterület, a település fő utcája felől. A bejárat akadálymentesített, a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes parkolót építettünk. 


Az orvosi és gyermekorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségei az épület dél-nyugati oldalán kerültek elhelyezésre. 


A főbejáraton keresztül a szélfogóba érkezünk, innen közelíthető meg minden más helyiség.


Az egyes helyiségeket a közlekedők kötik össze egymással. Az épület bal oldalában helyezkedik el az orvosi és gyermekorvosi rendelő, valamint a kiszolgáló helyiségei (mosdó, öltöző, vetkőzők és az adminisztrációs helyiség). 


Az épület jobb oldalában helyezkedik el a védőnő és tanácsadó helyiség és annak kiszolgáló helyiségei mosdó, öltöző és az adminisztrációs helyiség). Az épület központi részében kapott helyet a kazánház és a vizes blokkok.


Az épület teljes körű padlószigeteléssel, talajszigeteléssel és homlokzati hőszigeteléssel, valamint modern műanyag nyílászárókkal rendelkezik. Fűtését takarékos kondenzációs gázkazán biztosítja.

 

A projekt keretein belül 4,48 millió Ft. értékben modern bútorzat és egészségügyi  eszközök kerültek beszerzésre. 


A projekt eredményeképpen új, modern Egészségügyi ház épült Dögében

2021-05-12 12:44


Vissza